Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bolehkah Mengucapan “Minal ‘Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin", Saat Hari Raya?

Bolehkah Mengucapan “Minal ‘Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Bolehkah Mengucapan “Minal ‘Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin Saat Hari Raya?

Kaedah Adat dan Ibadah

1. Adat (Non-Ibadah)

o Hukum asal adat adalah boleh (ibahah) selama tidak ada dalil yang melarangnya.
o Syaikh As-Sa’di dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia yang dibutuhkan, dan hukumnya adalah boleh kecuali ada larangan dari Allah.
o Kaedah ini berbunyi: "الأصل في العادات الإباحة" (Hukum asal untuk masalah adat adalah boleh).

2. Ibadah

o Hukum asal ibadah adalah haram (tahrim) sampai adanya dalil yang membolehkan.
o Ulama Syafi’i menyebut: "اَلْأَصْلَ فِي اَلْعِبَادَةِ اَلتَّوَقُّف" (Hukum asal ibadah adalah tawaqquf - diam sampai datang dalil).
o Dalilnya termasuk QS. Asy-Syuraa: 21 dan hadits Nabi: "Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak."

Ucapan Selamat Hari Raya

• Kaedah Adat

o Ucapan selamat hari raya masuk dalam kaedah adat, bukan ibadah.
o Syaikh As-Sa’di dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin membolehkan ucapan selamat hari raya selama tidak mengandung kesalahan atau dosa.

• Ucapan "Minal ‘Aidin Wal Faizin"

o Artinya: "Selamat berhari raya, dan semoga termasuk orang yang mendapatkan kemenangan."
o Tidak benar jika dikatakan tidak digunakan oleh orang Arab, karena di beberapa tempat ucapan ini digunakan.
o Ucapan ini dibolehkan selama maknanya baik dan tidak mengandung hal yang diharamkan.

• Ucapan Lain yang Diperbolehkan

o "Taqobbalallohu Minna wa Minkum" (semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua).
o "‘Iidukum Mubarok" (semoga hari rayanya penuh dengan keberkahan).
o "‘Iidukum Sa’iid" (semoga hari rayanya penuh dengan kebahagiaan).
o "Taqobbalahu Thoa’atakum" (semoga Allah terima amal ketaatannya).
o Menyelipkan "Mohon maaf lahir batin" setelah ucapan selamat juga diperbolehkan.

Kesimpulan

Ucapan selamat hari raya dengan berbagai ungkapan dibolehkan selama maknanya baik dan tidak mengandung hal yang diharamkan. Ucapan "Taqobbalallahu minna wa minkum" seperti yang digunakan oleh para sahabat adalah baik, tetapi ucapan lain juga tidak salah asalkan memenuhi syarat tersebut.

Sumber:
Diringkas dari Rumayso

Post a Comment for "Bolehkah Mengucapan “Minal ‘Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin", Saat Hari Raya?"