Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SEJARAH PUASA 'ASYURO

SEJARAH PUASA 'ASYURO

'Asyuro adalah hari kesepuluh pada bulan Muharram. Dia adalah hari yang mulia. Menyimpan sejarah yang mendalam, tak bisa dilupakan. (Syarah Shahih Muslim 8/12, Fathul Bari, Ibnu Hajar 4/671)

Ibnu Abbas berkata:

"Nabi tiba di Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa A'syuro. Nabi bertanya: "Puasa apa ini?" Mereka menjawab: "Hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari kejaran musuhnya, maka Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Dan kamipun ikut berpuasa. Nabi berkata: "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian". Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa." (HR. Bukhari: 2004, Muslim: 1130).

Nabi dalam berpuasa 'Asyuro mengalami empat fase, sebagai disebutkan dalam Lathoiful Ma'arif hal. 102-107 :

Fase pertama: Beliau berpuasa di Mekkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa.
Aisyah menuturkan: "Dahulu orang Quraisy berpuasa A'syuro pada masa jahiliyyah. Dan Nabipun berpuasa 'Asyuro pada masa jahiliyyah. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap puasa 'Asyuro dan memerintahkan manusia juga. untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadhan telah diwajibkan, beliau berkata: "Bagi yang hendak puasa silakan, bagi yang tidak puasa, juga tidak mengapa". (HR. Bukhari: 2002, Muslim: 1125).

Fase kedua: Tatkala beliau datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi puasa 'Asyuro, beliau juga berpuasa dan memerintahkan manusia agar puasa. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas di muka. Bahkan Rasulullah menguatkan perintahnya dan sangat menganjur- kan sekali, sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk puasa 'Asyuro.

Fase ketiga: Setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan, beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa A'syuro, dan juga tidak melarang, dan membiarkan perkaranya menjadi sunnah sebagaimana hadits Aisyah yang telah lalu.

Bahkan para ulama telah sepakat bahwa puasa 'Asyuro sekarang hukumnya sunnah tidak wajib. Ijma'at Ibnu Abdil Barr 2/798, Abdullah Mubarak Al Saif, Shahih Targhib wa Tarhib, al-Albani 1/438, Tuhfatul Ahwadzi, Mubarak Fury 3/524, Aunul Ma'bud, Syaroful Haq Azhim Abadi 7/121.

Fase keempat: Pada akhir hayatnya, Nabi bertekad untuk tidak hanya puasa pada hari A'syuro saja, namun juga menyertakan hari tanggal 9 A'syuro agar berbeda dengan puasanya orang Yahudi.

Ibnu Abbas berkata: "Ketika Nabi puasa A'syuro dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, hari Asyuro adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nashoro!! Maka Ra- sulullah berkata: "Kalau begitu, tahun depan Insya Allah kita puasa bersama tanggal sembelilannya juga". Ibnu Abbas berkata: "Belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat terlebih dahulu" (HR. Muslim: 1134).

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Post a Comment for "SEJARAH PUASA 'ASYURO"